Yetkilendirme > Kullanılabilir Ek Özellikler

Yetkilendirme

Aşağıdaki listedeki önceden tanımlanmış kullanıcıları kullanarak bu uygulamaya giriş yapın, ardından bu sayfaya geri dönün ve giriş yapmak için verilen izinlere dayanarak izin vermediğinize göre onlara erişmek için yetkilendirilmiş olup olmadığınızı kontrol etmek için CRM Modüllerini simüle eden aşağıdaki bölümlere tıklayın. kullanıcı adında.

Kullanıcı Adı Listesi!

Kullanıcı adı Şifre Rolleri
admin@example.com admin Users, Roles and Groups
alan.rose@example.com user CRM, Audit (Sales and Accounting Modules)
catherine.bell@example.com user All Modules in CRM
george.winter@example.com user CRM, Sales Module
james.cruz@example.com user CRM, Support Module
mark.davis@example.com user CRM, Marketing Module
philip.gonzalez@example.com user CRM, Accounting Module
william.lake@example.com user CRM, Operations Module

Organizasyon Yapısı

uygulama

namespace CRM.Web.Controllers
{
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CRM")]
    public class AuthorizationTestController : BaseController
  {
    #region Public Methods
    // GET: AuthorizationTest
    public ActionResult Index()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Sales
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Sales")]
    public ActionResult Sales()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Marketing
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Marketing")]
    public ActionResult Marketing()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Accounting
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Accounting")]
    public ActionResult Accounting()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Operations
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Operations")]
    public ActionResult Operations()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Support
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Support")]
    public ActionResult Support()
    {
    return View();
    }
    #endregion Public Methods
  }
}