การทดสอบการอนุมัติ! > โมดูล CRM

การทดสอบการอนุมัติ!

ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้โดยใช้ผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในรายการด้านล่างจากนั้นกลับไปที่หน้านี้และคลิกที่แผ่นต่อไปนี้ที่จำลองโมดูล CRM เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ในชื่อผู้ใช้!

รายชื่อผู้ใช้!

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน บทบาท
admin@example.com admin Users, Roles and Groups
alan.rose@example.com user CRM, Audit (Sales and Accounting Modules)
catherine.bell@example.com user All Modules in CRM
george.winter@example.com user CRM, Sales Module
james.cruz@example.com user CRM, Support Module
mark.davis@example.com user CRM, Marketing Module
philip.gonzalez@example.com user CRM, Accounting Module
william.lake@example.com user CRM, Operations Module

โครงสร้างองค์กร

การใช้งาน

namespace CRM.Web.Controllers
{
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CRM")]
    public class AuthorizationTestController : BaseController
  {
    #region Public Methods
    // GET: AuthorizationTest
    public ActionResult Index()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Sales
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Sales")]
    public ActionResult Sales()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Marketing
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Marketing")]
    public ActionResult Marketing()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Accounting
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Accounting")]
    public ActionResult Accounting()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Operations
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Operations")]
    public ActionResult Operations()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Support
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Support")]
    public ActionResult Support()
    {
    return View();
    }
    #endregion Public Methods
  }
}