Autoryzacja > Moduły

Autoryzacja

Zaloguj się do tej aplikacji, korzystając z predefiniowanych użytkowników z poniższej listy, a następnie wróć do tej strony i kliknij następujące kafelki, które symulują moduły CRM, aby sprawdzić, czy masz uprawnienia do dostępu do nich, czy też nie, w oparciu o uprawnienia przyznane zalogowanym w nazwie użytkownika.

Lista nazw użytkowników!

Nazwa użytkownika Hasło Role
admin@example.com admin Users, Roles and Groups
alan.rose@example.com user CRM, Audit (Sales and Accounting Modules)
catherine.bell@example.com user All Modules in CRM
george.winter@example.com user CRM, Sales Module
james.cruz@example.com user CRM, Support Module
mark.davis@example.com user CRM, Marketing Module
philip.gonzalez@example.com user CRM, Accounting Module
william.lake@example.com user CRM, Operations Module

Struktura organizacyjna

Implementacja

namespace CRM.Web.Controllers
{
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CRM")]
    public class AuthorizationTestController : BaseController
  {
    #region Public Methods
    // GET: AuthorizationTest
    public ActionResult Index()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Sales
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Sales")]
    public ActionResult Sales()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Marketing
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Marketing")]
    public ActionResult Marketing()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Accounting
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Accounting")]
    public ActionResult Accounting()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Operations
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Operations")]
    public ActionResult Operations()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Support
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Support")]
    public ActionResult Support()
    {
    return View();
    }
    #endregion Public Methods
  }
}