התחברות > מודולים

התחברות

היכנס ליישום זה באמצעות על המשתמשים המוגדרים מראש ברשימה ולאחר מכן לחזור לדף זה ולחץ על האריחים הבאים המדמה מודולי CRM כדי לבדוק אם אתה מורשה לגשת אליהם או לא מבוסס על ההרשאות שניתנו עבור נרשמת שם משתמש.

רשימת שמות משתמשים!

שם משתמש סיסמה תפקידי
admin@example.com admin Users, Roles and Groups
alan.rose@example.com user CRM, Audit (Sales and Accounting Modules)
catherine.bell@example.com user All Modules in CRM
george.winter@example.com user CRM, Sales Module
james.cruz@example.com user CRM, Support Module
mark.davis@example.com user CRM, Marketing Module
philip.gonzalez@example.com user CRM, Accounting Module
william.lake@example.com user CRM, Operations Module

מבנה ארגוני

יישום

namespace CRM.Web.Controllers
{
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CRM")]
    public class AuthorizationTestController : BaseController
  {
    #region Public Methods
    // GET: AuthorizationTest
    public ActionResult Index()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Sales
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Sales")]
    public ActionResult Sales()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Marketing
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Marketing")]
    public ActionResult Marketing()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Accounting
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Audit,Accounting")]
    public ActionResult Accounting()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Operations
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Operations")]
    public ActionResult Operations()
    {
    return View();
    }

    // GET: AuthorizationTest/Support
    [LocalizedAuthorize(Roles = "CEO,Support")]
    public ActionResult Support()
    {
    return View();
    }
    #endregion Public Methods
  }
}